Centrum voľného času Klokan, Bratislava

Centrum voľného času Klokan, Bratislava

Pekníkova 2
84102 Bratislava
IČO: 42174970

Informácie o inštitúcii Centrum voľného času Klokan, Bratislava

 

O nás

 

Naše centrum voľného času Klokan sa nachádza v tichom prostredí Dúbravky – Bratislava IV na Pekníkovej ulici číslo 2. Stretávajú sa tu záujemci o trávenie voľného času v rôznych krúžkoch, kluboch, tanečných skupinách a kurzoch. Hlavne deti a mládež vo veku 4 až 26 rokov, ale aj ich rodičia a dospelí.

Všetky záujmové útvary sú lacné, kvalitné a platia sa raz za štvrťrok. Vždy je ich pestrá paleta, o čom sa môžete presvedčiť ďalej. Najväčší záujem je o skupiny moderného tanca, mládež vo veku 15 až 18 rokov sa stretáva v klube inštruktorov detských táborov a klube mládeže. Ponúkame i rôzne športy, umelecké a jazykové krúžky. Ak nemáte doma ešte internet, prípadne sa chcete naučiť práci s počítačom, môžete sa prihlásiť do nášho internetového krúžku. I do ostatných záujmových útvarov sa môžete prihlásiť počas celého školského roka.

Naše CVČ má členov nielen z Dúbravky ale chodia k nám aj z Karlovej Vsi, Devínskej Novej Vsi, Lamača a z iných častí Bratislavy. Pre deti, mládež ale i širokú verejnosť pripravujeme podujatia, najznámejšie sú napríklad Mikulášsky chodník, Valentínska diskotéka, Kloki show, či Klokaniáda pre deti. Mnohé podujatia pripravuje Detský parlament základných škôl a osemročných gymnázií Bratislava IV, ktorý sídli v našom CVČ a spolupracuje s miestnymi úradmi na svojom území a tiež s Detským parlamentom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Naše CVČ organizuje i okresné kolá  predmetových olympiád, umeleckých a športových súťaží a to pre žiakov základných škôl Bratislava IV. Na deti a mládež nezabúdame ani cez prázdniny, pripravujeme pre nich sústredenia a tábory v mieste bydliska i mimo Bratislavy. Naše tábory sú lacnejšie ako v súkromných cestovných kanceláriách a podľa záujmu o ne tvrdíme, že sú pútavé a deti do nich radi chodia.

 

  • Pohybové aktivity:
  • HIP HOP, Breakdance, futbal, hokejbal, volejbal, basketbal, tenis, stolný tenis, Zvonček - predškoláci.
  • Umelecká tvorivosť: výtvarné krúžky, modelovanie z hliny, hrnčiarsky kruh, drevorezba, gitara, úžitkové umenie, krúžok varenia.
  • Príroda a technika : letecký modelár, chemický, požiarnicky, rybársky, turistický, počítačový. Jazykové: angličtina a nemčina.
  • Kluby: klub inštruktorov detských táborov, klub mládeže, klub detektívov všadebolov, šachový klub, klub Patchwork, Wargamingový klub, klub mladých právnikov.

Kde nás nájdete?

Zobrazit